โดย รค. ศทก. สป. ศธ.

vdogpa

 

 

 

1 การติดตั้งโปรแกรม GPA57

2.BlankData

3.การเพิ่มและแก้ไขสถานศึกษา


4.การเพิ่มโครงสร้างรายวิชา

5.การเพิ่มข้อมูลนักเรียน

6.การลงทะเบียนเรียน

7.การลงคะแนนและผลการเรียน

8.การอนุมัติจบ และพิมพ์ใบ ปพ

9.การสำรองข้อมูล

10.การส่งข้อมมูลผลการเรียนเฉลี่ยให้แก่ต้นสังกัด