โดย รค. ศทก. สป. ศธ.

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

กรุณาคลิ๊กที่นี่ เพิ่อเข้าสู่หน้าเว็บ