โดย รค. ศทก. สป. ศธ.

efiling

โปรดเข้ามาดูข่าวสารเป็นระยะ จะมีการอัฟเดทใหม่เรื่อยๆครับ
อาจจะโทรติดยาก เนื่องจากมีผู้โทรมาเป็นจำนวนมาก

คู่มือระบบสารบรรณสำหรับส่วนกลาง คลิ๊กที่นี่

คู่มือระบบสารบรรณสำหรับจังหวัด คลิ๊กที่นี่
การติดตั้งระบบสารบรรณ

แบบฝึกหัด คลิ๊กที่นี่

เอกสารระบบวันลา คลิ๊กที่นี่

 

 

ดาวน์โหลด IE9   คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด IE9   คลิกที่นี่

เอกสารสั่งการใช้ใช้งาน
Image120618022726

 

สำหรับ win 7

สำหรับ win 8 หรือ 10

 

การส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

การรับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

การจองเลข สำรองเลข ในระบบสารบรรณ

การออกรายงานในระบบสารบรรณ

การออกหนังสือคำสั่ง

แก้ไขเลขรับ เลขส่ง โทรที่เบอร์ ๐๒-๖๒๘๕๖๔๔ ต่อ ๔๕๓ หรือ ๐๒-๖๒๘๖๓๙๓ นางสาวทัศนีย์ เพ็ชรหิน (คุณวาท)
กรณีที่ท่านไม่สามารถติดตั้งได้ให้ท่านลงโปรแกรม teamviewer วิธีการตามวีดีโอด้านล่างนี้

แล้วให้ท่านทำการโทรมาที่เบอร์ 026285644 ต่อ 453 หรือ 026286393 แล้วส่งรหัสโปรแกรม teamviewer

ดังรูปให้กับทางกลุ่มสื่อดิจิทัลและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
ทางเราจะสามารถรีโมทไปยังเครื่องท่านเพื่อแก้ปัญหา

กำลังจัดทำวีดีโอสาธิตวิธีรับส่งเอกสารในระบบ

 

ระบบวันลา(เก่า) การใช้งาน
vdo1

vdo2

vdo3

vdo4

vdo5

ระบบสลิปเงินเดือน การใช้งาน
vdo1

vdo2

vdo3

vdo4

vdo5