โดย รค. ศทก. สป. ศธ.

โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล GPAChecking

คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องของข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ก่อนที่จะนำส่งให้กับศูนย์ปฎิบัติการผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ระดับกระทรวง ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ. สามารถปรับปรุงรายชื่อสถ่านศึกษาได้