โดย รค. ศทก. สป. ศธ.

ข้อแนะนำในการป้องกันบัญชี Gmail, Outlook และ Yahoo จากการถูกแฮกด้วยวิธีง่ายๆ

2015-01-30_15-39-11

ผู้เขียน: ณัฐโชติ ดุสิตานนท์
วันที่เผยแพร่: 12 มี.ค. 2558
ปรับปรุงล่าสุด: 12 มี.ค. 2558

อีเมลนับเป็นสิ่งจำเป็นที่เข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและแทบจะไม่มีต้นทุน หลายคนเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในอีเมลหรือใช้อีเมลในการติดต่อทางด้านธุรกิจ ซึ่งหากผู้ใช้เข้าใช้งานอีเมลผ่านการเชื่อมต่อที่ไม่มีความมั่นคงปลอดภัย ก็อาจทำให้บัญชีผู้ใช้นั้นถูกโจรกรรมได้โดยง่าย

Gmail, Outook และ Yahoo เป็นบริการฟรีอีเมลที่มีผู้นิยมใช้กันมากเป็นอันดับต้นๆ ผู้เขียนจึงได้เลือกบริการอีเมลเหล่านี้มาแนะนำเพื่อให้ผู้อ่านได้ปฏิบัติ ในปัจจุบันนั้น ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการจะมีระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่แล้ว แต่ตัวผู้ใช้เองก็ควรที่จะเรียนรู้วิธีการป้องกันแบบต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

อ่านต่อ